ევროპის სტანდარტიზაციის კომიტეტის (CEN) შეთანხმება სამუშაო სემინარის შესახებ
ლაბორატორიის ბიოუსაფრთხოების სახელმძღვანელო მესამე გამოცემა
ლაბორატორიის ბიოდაცვის მითითებები