ვებ გვერდი შემუშავებულია EU და UNICRI-ის მხარდაჭერით.

RTRC
მოგესალმებათ რეგიონული ტრენინგ რესურს ცენტრი (RTRC)

ბიოუსაფრთოების და ბიოდაცვის რეგიონული ტრენინგ-რესურს ცენტრი შექმნილია დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის/ლუგარის ცენტრის ბაზაზე, საქართველოში, და მიზნად ისახავს, რომ გახდეს მდგრადი რეგიონული სასწავლო და რესურს ცენტრი საჯარო, კერძო, აკადემიური და სამთავრობო უწყებებისათვის სამხრეთ კავკასიაში, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა წარმოშობის ინფექციური აგენტებით გამოწვეული დაავადებების და აფეთქებების აღმოჩენაზე, ანალიზზე, შესწავლასა და რეაგირებაზე. ცენტრის მისიის განხორციელებას ხელს უწყობს ევროპული და დასავლეთის სხვა მოწინავე ქვეყნების საერთაშორისო ურთიერთობებიის და პარტნიორული თანამშრომლობის გამყარება, ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების, ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების და პროექტების ეფექტურად განხორციელების გზით. 
იხილეთ მეტი
პარტნიორები